Kalendarium roku szkolnego

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

SIERPIEŃ

30.08 – posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja nowego roku szkolnego

 

WRZESIEŃ

01.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

12.09 – spotkanie z rodzicami

27.09 – posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.09 – uroczystość pasowania na ucznia

 

PAŹDZIERNIK

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.10 – spotkanie z rodzicami

31.10 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

LISTOPAD

01.11 – Wszystkich Świętych

11.11 – Święto Niepodległości

 

GRUDZIEŃ

06.12 – spotkanie z rodzicami (informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną)

22.12 – spotkanie opłatkowe

23.12-01.01 – przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

06.01 – Objawienie Pańskie

10.01 – posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna; spotkanie z rodzicami

16.01 –29.01 – ferie zimowe

MARZEC

21.03 – posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej; spotkanie z rodzicami

27-29.03 – rekolekcje szkolne

 

KWIECIEŃ

13-18.04 – przerwa świąteczna

MAJ

01.05 – Święto Pracy

02.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja; Uroczystość NMP Królowej Polski

15-17.05 – badanie wewnętrzne wyników nauczania

16.05 – spotkanie z rodzicami (informacja o ew. zagrożeniu oceną niedostateczną)

CZERWIEC

01.06 – pielgrzymka szkolna na Górę św. Anny

09.06 – graniczny termin wystawiania ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

12-14.06 – „Zielona Szkoła”

15.06 – Boże Ciało

16.06 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.06 – posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017

22.06 – uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

23.06 – rozdanie świadectw

24.06 – 31.08.2015 – ferie letnie