Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

w Publicznym Gimnazjum Jezuitów w Mysłowicach

w roku szkolnym 2016/2017

 

 • Agnieszka Lasocka – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego; chcieć znaczy móc; środy i czwartki, godz. 7.10
 • Agnieszka Lasocka – koło teatralne; wtorki, godz. 15.15
 • Joanna Dudek – zajęcia uzupełniające z matematyki i fizyki w czwartki o godz. 7.00; zajęcia rozwijające z matematyki w piątki o godz. 7.00
 • Bożena Urbańczyk – chór szkolny; środy, godz. 15.30
 • Małgorzata Pypłacz – zajęcia uzupełniające z chemii dla klas I; poniedziałki 15.20-16.10
 • Joanna Łazarska – zajęcia rozwijające z języka angielskiego; wtorki, godz. 15.15-16.15
 • Błażej Hudzikowski – zajęcia uzupełniające z języka angielskiego dla klas I i II; poniedziałki i środy 7.00-7.45
 • Łukasz Łokieć – tworzenie stron internetowych; co druga środa 14.20-15.00
 • Anna Pikulska-Stępień – koło historyczne; wtorki 15.15-15.50
 • Magdalena Zubkowicz – zajęcia uzupełniające z geografii i biologii (co drugi tydzień na zmianę); czwartki 7.00-7.40
 • Anna Garus – SKS; piątki 7.00-7 .40
 • Tomasz Kopczyński SI – j. włoski; piątki 7.10-7.50
 • Artur Niechwiej SI – zajęcia uzupełniające z chemii dla klasy II; wtorki godz. 8.00

 

Plik z harmonogramem zajęć dodatkowych