Dyrekcja

Dyrektor – ks. Artur Niechwiej SI

V-ce dyrektor ds. pedagogicznych – ks. Tomasz Kopczyński