Sekretariat

Sekretarz szkoły – Joanna Sekuła;

Godziny pracy sekretariatu – 8.30-15.00, pok. 208