Plan lekcji

Klasa 1a 1b 2a
PONIEDZIAŁEK 1 matem j. ang j. pol
2 matem j. ang j. pol
3 j. ang rel matem
4 j. pol matem j. ang
5 j. pol tech j. ang
6 tech j. pol fiz
7 j. niem fiz inf
8   j. niem inf
WTOREK 1 w-f matem  
2 w-f geogr matem
3 godz. wych. w-f geogr
4 matem w-f biol
5 fizyka WOS w-f
6 WOS  j. ang w-f
7 j. ang j. pol hist
8 j. pol hist j. ang
ŚRODA 1 j. ang j. pol matem
2 j. ang j. pol matem
3 matem muzyka j. pol
4 plastyka j. ang fiz
5 chemia plastyka j. ang
6 muzyka rel j. niem
7   chemia  zaj. art.
8   j. niem tech
CZWARTEK 1 biol j. pol matem
2 geogr matem j. pol
3 matem geogr  j. ang
4 j. pol j. ang biol
5 j. ang hist j. niem
6 hist chemia hist
7 j. niem   chemia
8 chemia   WOS
PIĄTEK 1 hist matem w-f
2 rel matem w-f
3 geogr w-f rel
4 j. pol w-f rel
5 rel biol j. pol
6 w-f godz. wych. godz. wych.
7 w-f    
8