Podręczniki

W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki dla klas I gimnazjum zostaną zakupione przez szkołę w ramach środków z dotacji celowej MEN. Książki, własność biblioteki szkolnej, będą wypożyczane uczniom przez kolejne lata ich nauki w gimnazjum. Zakupione przez szkołę materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi do biblioteki. Dotacja celowa MEN na zakup podręczników nie obejmuje katechizmów do nauki religii – zostaną one zakupione na początku września.