Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/17:

  • 12 września 2016
  • 25 października 2016
  • 6 grudnia 2016
  • 21 marca 2017
  • 16 maja 2017