Rada Pedagogiczna

ks. Artur Niechwiej SI Dyrektor, biologia, chemia, religia
ks. Tomasz Kopczyński SI Wicedyrektor, Religia, historia
Anna Gil Plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne
Agnieszka Lasocka Język Polski
Magdalena Zubkowicz Geografia, biologia
Małgorzata Pypłacz Język niemiecki, chemia
Marta Olszewska Język angielski
Łukasz Łokieć Informatyka, zajęcia techniczne
Krystian Jawień Wych. fizyczne
Anna Garus Wych-fizyczne
Joanna Dudek Matematyka, fizyka
Anna Pikulska-Stępień Historia, WOS
Błażej Hudzikowski J. angielski
Monika Zubel Psycholog
Katarzyna Przepaśniak Pedagog szkolny